Banery

Treść strony Zadania

 1. Tworzenie (doposażenie) branżowych pracowni języka obcego i/lub pracowni kształcenia zawodowego;
   
 2. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: najlepsza bezpieczna żywność-przetwórstwo, nawozy i opakowania dla zawodu: technik technologii żywności;
   
 3. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa dla zawodów: technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk;
   
 4. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT dla zawodu: technik informatyk;
   
 5. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: biointeligentna specjalizacja potencjał naturalny, środowisko, energetyka dla zawodu: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej;
   
 6. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: transport, logistyka, handel-szlaki wodne i lądowe dla zawodów: technik logistyk, technik spedytor;
   
 7. Innowacyjne zawodowe zajęcia pozalekcyjne;
   
 8. Wizyty studyjne uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach;
   
 9. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne na wyższej uczelni;
   
 10. Kursy i studia podyplomowe doskonalenia zawodowego nauczycieli;
   
 11. Kurs zawodowy dla uczniów zakończony certyfikatem dla zawodu technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik technologii żywności, technik spedytor;
   
 12. Konkurs Wynalazczości;
   
 13. Staże u pracodawców.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Urszula Musiatowicz
Koordynator projektu
tel. 668-506-972
e.mail: u.musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl

Sylwia Meller
tel. 795-572-088
e.mail: s.meller@kujawsko-pomorskie.pl

Damian Więcławski
tel. 795-572-088
e.mail: d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe
Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"
tel. 56 62 18 392
e-mail. ekip@kujawsko-pomorskie.pl
www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt do Departamentu Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń
Adres wysyłkowy:
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

sekretariat

tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17:00
piątek: 7:30 - 14:00

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu