Banery

Treść strony 2017/2018

I Konkurs Wynalazczości i Innowacji - wyniki I etapu

W dniu 16 listopada 2017 roku Komisja Konkursowa zakwalifikowała do udziału w II etapie konkursu „Innowator - I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego” następujące osoby:

 1. Balcerkowski Wiktor – Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 2. Kaczmarek Michał - Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 3. Kaczmarek Weronika – Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
 4. Kamiński Szymon – Technikum Zespołu Szkół Technicznych z Grudziądza
 5. Konarski Krzysztof – Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie
 6. Łączkowski Paweł – Technikum Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku
 7. Marchlewski Damian – Technikum Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku
 8. Multan Bartosz – Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 9. Parzych Dominik – Technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu
 10. Słomczewski Daniel – Technikum Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku
 11. Sowiński Konrad – Technikum Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku
 12. Suski Przemysław – Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 13. Sztandarski Przemysław – Technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu
 14. Truszczyński Marcin – Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu
 15. Warszawiak Eryk – Technikum Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku

Prace konkursowe zostały zgłoszone przez dwuosobowe zespoły składające się z ucznia i nauczyciela wspierającego, będącego jednocześnie opiekunem ucznia i pracownikiem szkoły, do której uczeń uczęszcza. Nauczyciel pełni funkcję opiekuna ucznia w trakcie realizacji jego pracy konkursowej.

Do konkursu można było zgłaszać: wynalazki rozumiane jako nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego, innowacje jako zmianę, która stanowi ulepszenie, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę oraz nowe rozwiązania techniczne rozumiane jako rozwiązanie, które nie jest częścią aktualnego stanu techniki i posiada element wynalazczy, tzn. element zawierający nowatorskie i oryginalne rozwiązanie.

Celem konkursu jest:

 1. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych, a także wspieranie uzdolnień technicznych uczniów;
 2. kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, projektowania i wykonywania urządzeń technicznych przez uczniów;
 3. wspieranie kreatywności, twórczego myślenia i kształtowanie postawy przedsiębiorczości uczniów w ramach kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnego;
 4. motywowanie nauczycieli do rozwijania i wspierania twórczego myślenia uczniów oraz wdrażania innowacyjnych metod kształcenia uczniów;
 5. promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, w zakresie wynalazczości i innowacji;
 6. wyróżnienie najciekawszych projektów wynalazków, innowacji lub innych rozwiązań technicznych stworzonych przez uczniów.

Dziękujemy wszystkim Zespołom za zgłoszenie się do konkursu, a zakwalifikowanym do następnego etapu serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

I Konkurs Wynalazczości i Innowacji - zapisy

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników projektu Szkoła Zawodowców do zgłaszania dwuosobowych zespołów składających się z ucznia i nauczyciela pełniącego rolę wspomagającą do wzięcia udziału w I Konkursie Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskego.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie Konkursu.

I Konkurs Wynalazczości i Innowacji - wyniki finału

Laureaci konkursu „Innowator – I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego

Zwyciężyło pięć zespołów. Wszyscy uczestnicy zajęli równorzędne miejsca.

Nagroda główna to wyjazd do miasta Eindhoven w Holandii, które w 2016 roku zostało jednym z finalistów European Capital of Innovation Award 2016 (iCapital)- Europejską Stolicą Innowacji 2016 wraz ze swoim projektem pn. Enlightening Tommorow's Society.

Laureaci konkursu
Szkoła Uczeń – autor projektu Nauczyciel – opiekun projektu Tytuł projektu
Zespół Szkół Technicznych im. Śniadeckich, Grudziądz Szymon Kamiński, technik elektryk Marcin Jabłoński Automatyczny system detekcji i gaszenia pożarów w samochodach
Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek Wiktor Balcerkowski, technik elektryk Jacek Kandyba Innowacyjny mobilny system inteligentnej instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek Bartosz Multan, technik teleinformatyk Jarosław Dąbrowski E-longboard
Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek Michał Kaczmarek, technik elektronik Wojciech Kaczmarek SZPOT – Sygnalizator Zewnętrzny Palenia Odpadami Toksycznymi. Kominowy sygnalizator spalania śmieci
Zespół Szkół Samochodowych, Włocławek Paweł Łączkowski, technik informatyk Łukasz Stasinowski Szkolny system sprawdzania wiedzy i informacji

Wyróżnieni:

Wyróżnieni
Szkoła Uczeń – autor projektu Nauczyciel – opiekun projektu Tytuł projektu
Zespół Szkół Technicznych, Włocławek Damian Marchlewski, technik informatyk Paweł Gmys Raspberry Pi jako router brzegowy
Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek Przemysław Suski, technik elektronik Paweł Wiśniewski Mobilny programowalny system wizualny LED

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Urszula Musiatowicz
Koordynator projektu
tel. 668-506-972
e.mail: u.musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl

Sylwia Meller
tel. 795-572-088
e.mail: s.meller@kujawsko-pomorskie.pl

Damian Więcławski
tel. 795-572-088
e.mail: d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe
Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"
tel. 56 62 18 392
e-mail. ekip@kujawsko-pomorskie.pl
www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt do Departamentu Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń
Adres wysyłkowy:
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

sekretariat

tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17:00
piątek: 7:30 - 14:00

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu